session 14
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  LEENA-BARDHAN 6 3 4.46 172.92 . 1  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 177.90 
    SKBANDOPADHYAY-TCPANT 17 15.54 162.36 . 2  DEVEN-GARRY 177.67 
2  DEVEN-GARRY 6 0 4.76 172.91 . 3  VARSHA-IAN 177.49 
    VARSHA-IAN 13 15.24 162.25 . 4  LEENA-BARDHAN 177.38 
3  ARUN-SUBHASHBADAL 6 19 16.11 158.73 . 5  ARUN-SUBHASHBADAL 174.84 
    RAJESH-ANANTVIKRAM 3 3.89 157.17 . 6  RAJU-AJAY 169.28 
4  RAJU-AJAY 6 9 12.33 156.95 . 7  JAGGY-RAJESHWAR 166.65 
    DR.-AMARJIT 4 7.67 156.35 . 8  ASHOK-SUMIT 165.70 
5  JAGGY-RAJESHWAR 6 11 10.00 156.65 . 9  ANAL-JITU 165.13 
    ANAL-JITU 11 10.00 155.13 . 10  DR.-AMARJIT 164.02 
6  UTTAM-JMSHAH 6 6 10.99 152.81 . 11  UTTAM-JMSHAH 163.80 
    HEMANT-DEBABRATA 4 9.01 152.72 . 12  HEMANT-DEBABRATA 161.73 
7  ASHOK-SUMIT 6 18 13.90 151.80 . 13  VINAY-ANIMESH 161.45 
    AJIT-SHRIKANT 9 6.10 151.15 . 14  RAJESH-ANANTVIKRAM 161.06 
8  SUNIT-KEYZAD 6 10 6.10 148.94 . 15  VASANTI-VAHALIA 160.50 
    VINAY-ANIMESH 19 13.90 147.55 . 16  DIPAK-MILIND 160.15 
9  VASANTI-VAHALIA 6 11 12.75 147.75 . 17  RSRIDHARAN-DHAKRAS 159.11 
    ALOK-SUKAMAL 5 7.25 146.24 . 18  KSSAMANT-RAAGARWAL 158.86 
10  KSSAMANT-RAAGARWAL 6 6 11.90 146.96 . 19  HEMA-RAHUL 158.04 
    VIJAY-TVRAMANI 2 8.10 145.73 . 20  AJIT-SHRIKANT 157.25 
11  DIPAK-MILIND 6 15 14.59 145.56 . 21  DAYA-DIPAK 156.85 
    JENISH-VINOTH 4 5.41 144.57 . 22  SNEHASISH-SUBHASHISH 156.03 
12  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 6 2 6.10 144.43 . 23  SUNIT-KEYZAD 155.04 
    HEMA-RAHUL 11 13.90 144.14 . 24  KAUSTUBH-ANIKET 153.95 
13  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 6 7 3.11 142.39 . 25  VIJAY-TVRAMANI 153.83 
    RSRIDHARAN-DHAKRAS 26 16.89 142.22 . 26  ALOK-SUKAMAL 153.49 
14  ANDREY-NKGUPTA 6 10 9.50 141.91 . 27  B-PINAKIRAMKRISHNA 151.74 
    SUNIL-ABAPATANIL 11 10.50 140.58 . 28  ANDREY-NKGUPTA 151.41 
15  DAYA-DIPAK 6 19 16.38 140.47 . 29  SUNIL-ABAPATANIL 151.08 
    PRAKASH-PCGUPTA 2 3.62 140.28 . 30  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 150.53 
16  SAPAN-SUBIR 6 0 3.89 140.12 . 31  DEBASHISH-SWARNENDU 150.24 
    SNEHASISH-SUBHASHISH 16 16.11 139.92 . 32  JENISH-VINOTH 149.98 
17  KAUSTUBH-ANIKET 6 16 14.25 139.70 . 33  SANJOY-SKIYENGAR 149.87 
    SOUVIK-PRITAM 6 5.75 137.40 . 34  KPMATHUR-NKSHARMA 148.57 
18  B-PINAKIRAMKRISHNA 6 14 12.75 138.99 . 35  PUNEET-PRADEEP 148.47 
    PRAMOD-BOGALE 8 7.25 138.42 . 36  JEROO-BPURIA 147.28 
19  RV-ARVIND 6 5 6.85 138.33 . 37  FINTON-ASARKAR 146.33 
    DEBASHISH-SWARNENDU 12 13.15 137.09 . 38  PRAMOD-BOGALE 145.67 
20  PUNEET-PRADEEP 6 13 13.53 134.94 . 39  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 145.50 
    PRIYA-BINDIYA 5 6.47 134.68 . 40  RAJEEV-HIMANI 145.27 
21  FINTON-ASARKAR 6 12 11.90 134.43 . 41  RV-ARVIND 145.18 
    SANJIT-ABHIJIT 8 8.10 134.35 . 42  JKBHOSALE-ABHAY 144.81 
22  SANJOY-SKIYENGAR 6 18 15.54 134.33 . 43  ABHIJIT-SATYABRATA 144.73 
    MAKARAND-ASHOK 4 4.46 134.10 . 44  SAPAN-SUBIR 144.01 
23  KPMATHUR-NKSHARMA 6 16 14.59 133.98 . 45  PRAKASH-PCGUPTA 143.90 
    RAVI-SUBHASH 5 5.41 133.96 . 46  RAVICHANDRAN-UMESH 143.86 
24  ALOK-SAMIR 6 6 10.00 133.28 . 47  SANDEEP-MARIANNE 143.45 
    KAMAL-ASANYALSROY 6 10.00 131.83 . 48  ALOK-SAMIR 143.28 
25  SHEELU-MOTI 6 4 5.75 131.57 . 49  SOUVIK-PRITAM 143.15 
    RAJEEV-HIMANI 14 14.25 131.02 . 50  SANJIT-ABHIJIT 142.45 
26  JEROO-BPURIA 6 23 16.64 130.64 . 51  KAMAL-ASANYALSROY 141.83 
    GAJENDRA-SKSHARMA 5 3.36 130.45 . 52  PRIYA-BINDIYA 141.15 
27  ARCHIE-AVIMAHADAR 6 3 4.46 130.04 . 53  RAVI-SUBHASH 139.37 
    JKBHOSALE-ABHAY 17 15.54 129.27 . 54  MAHAPATRA-SMITI 138.97 
28  SSOME-SUMAN 6 0 5.41 129.66 . 55  MAKARAND-ASHOK 138.56 
    SANDEEP-MARIANNE 11 14.59 128.86 . 56  RAJESH-RTRIPATHI 137.81 
29  ABHIJIT-SATYABRATA 6 23 15.83 128.90 . 57  PARIMAL-RUPA 137.59 
    SANDEEP-NATASHA 8 4.17 127.92 . 58  SHEELU-MOTI 137.32 
30  LYNN-RAHUL 6 3 2.21 127.71 . 59  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 137.27 
    RAVICHANDRAN-UMESH 26 17.79 126.07 . 60  SSOME-SUMAN 135.07 
31  RVASU-ABAHULKAR 6 7 10.00 124.97 . 61  RVASU-ABAHULKAR 134.97 
    PUNEET-VIJAY 7 10.00 124.55 . 62  PUNEET-VIJAY 134.55 
32  RAJESH-RTRIPATHI 6 13 14.59 123.22 . 63  ARCHIE-AVIMAHADAR 134.50 
    UDAY-MANGALA 2 5.41 122.90 . 64  GAJENDRA-SKSHARMA 133.81 
33  MAHAPATRA-SMITI 6 19 16.11 122.86 . 65  BHABHESH-NAVNEET 133.48 
    RAMAN-SKRISHNAN 3 3.89 122.85 . 66  SATISH-SUKRIT 133.08 
34  PARIMAL-RUPA 6 23 15.24 122.35 . 67  VMLAL-PHEGDE 132.89 
    SBEHURIA-SUTANU 10 4.76 122.25 . 68  ANOOP-KAJAL 132.21 
35  PRAKASH-WADIA 6 3 8.54 121.86 . 69  SANDEEP-NATASHA 132.09 
    VMLAL-PHEGDE 6 11.46 121.43 . 70  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 132.05 
36  STANLEY-RONALD 6 5 9.01 121.34 . 71  ASHOK-SPAGGARWAL 131.55 
    ANOOP-KAJAL 7 10.99 121.22 . 72  PRAKASH-WADIA 130.40 
37  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 6 16 16.11 121.16 . 73  STANLEY-RONALD 130.35 
    SRINIVAS-SGSURVE 0 3.89 120.52 . 74  SOUNAK-SOUMALYA 130.35 
38  MEENAL-TARU 6 13 8.10 119.93 . 75  LYNN-RAHUL 129.92 
    ASHOK-SPAGGARWAL 17 11.90 119.65 . 76  VINOD-DR.TANNA 129.37 
39  YVETTE-ASANZGIRI 6 3 7.67 118.05 . 77  UDAY-MANGALA 128.31 
    SOUNAK-SOUMALYA 8 12.33 118.02 . 78  MEENAL-TARU 128.03 
40  BHABHESH-NAVNEET 6 16 15.54 117.94 . 79  SBEHURIA-SUTANU 127.01 
    JAGDISH-GULSHAN 2 4.46 117.72 . 80  RAMAN-SKRISHNAN 126.74 
41  VINOD-DR.TANNA 6 15 11.90 117.47 . 81  YVETTE-ASANZGIRI 125.72 
    GEETA-ASHA 11 8.10 117.28 . 82  MANECK-HANSOTIA 125.65 
42  GOPAL-VIRENDRA 6 3 4.46 116.99 . 83  GEETA-ASHA 125.38 
    DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 17 15.54 116.51 . 84  SRINIVAS-SGSURVE 124.41 
43  KAMLESH-SHANKAR 6 0 2.42 115.87 . 85  ARVIND-DEVANG 124.26 
    SATISH-SUKRIT 22 17.58 115.50 . 86  INDIRA-AMITA 124.18 
44  SHOBHA-M 6 3 8.54 114.77 . 87  SHOBHA-M 123.31 
    INDIRA-AMITA 6 11.46 112.72 . 88  PARAG-PRANEET 122.83 
45  HEMANT-DR.ATUL 6 3 6.47 111.92 . 89  JAGDISH-GULSHAN 122.18 
    ARVIND-DEVANG 11 13.53 110.73 . 90  GOPAL-VIRENDRA 121.45 
46  DR.SUBBARAO-SUKU 6 4 4.46 110.11 . 91  SJHAVERI-A.46W 120.39 
    MANECK-HANSOTIA 18 15.54 110.11 . 92  HEMANT-DR.ATUL 118.39 
47  PARAG-PRANEET 6 17 13.90 108.93 . 93  KAMLESH-SHANKAR 118.29 
    ANJU-ANURADHA 8 6.10 107.18 . 94  ZAHIR-JAGDISH 117.97 
48  GUDDI-PRADIPA 6 4 5.08 107.14 . 95  HARSHAD-KKSHETTY 116.15 
    SJHAVERI-A.46W 16 14.92 105.47 . 96  MADHU-PANKAJA 115.86 
49  SBALA-VSUBBARAO 6 4 7.25 107.05 . 97  DR.SUBBARAO-SUKU 114.57 
    ZAHIR-JAGDISH 10 12.75 105.22 . 98  SBALA-VSUBBARAO 114.30 
50  SAMPATH-DILIP 6 5 8.54 104.84 . 99  SAMPATH-DILIP 113.38 
    HARSHAD-KKSHETTY 8 11.46 104.69 . 100  ANJU-ANURADHA 113.28 
51  PETTAM-RANI 6 11 8.54 104.04 . 101  PETTAM-RANI 112.58 
    SHANKARAN-A.48S 14 11.46 100.33 . 102  MINAL-NIYATI 112.33 
52  MINAL-NIYATI 6 12 12.33 100.00 . 103  GUDDI-PRADIPA 112.22 
    DEVYANI-SHOBHA 7 7.67 84.65 . 104  SHANKARAN-A.48S 111.79 
53  MADHU-PANKAJA bye 5 12.00 103.86 . 105  DEVYANI-SHOBHA 92.32 
    bye -- -- . . ---