session 9
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  LEENA-BARDHAN 6 7 4.46 113.86 . 1  DEVEN-GARRY 125.26 
    DEVEN-GARRY 21 15.54 109.72 . 2  VASANTI-VAHALIA 119.13 
2  ARUN-SUBHASHBADAL 6 14 11.46 107.27 . 3  ARUN-SUBHASHBADAL 118.73 
    UTTAM-JMSHAH 11 8.54 102.70 . 4  LEENA-BARDHAN 118.32 
3  SUNIT-KEYZAD 6 15 6.10 105.59 . 5  VARSHA-IAN 116.29 
    VARSHA-IAN 24 13.90 102.39 . 6  JAGGY-RAJESHWAR 115.79 
4  RSRIDHARAN-DHAKRAS 6 2 0.94 101.61 . 7  ANDREY-NKGUPTA 111.86 
    VASANTI-VAHALIA 32 19.06 100.07 . 8  SUNIT-KEYZAD 111.69 
5  KSSAMANT-RAAGARWAL 6 9 8.54 100.36 . 9  RAJESH-ANANTVIKRAM 111.34 
    SOUVIK-PRITAM 12 11.46 97.75 . 10  UTTAM-JMSHAH 111.24 
6  PRAMOD-BOGALE 6 11 5.75 99.25 . 11  ANAL-JITU 110.65 
    ANDREY-NKGUPTA 21 14.25 97.61 . 12  SOUVIK-PRITAM 109.21 
7  ANAL-JITU 6 14 14.25 96.40 . 13  SUNIL-ABAPATANIL 109.21 
    ALOK-SUKAMAL 4 5.75 96.21 . 14  KSSAMANT-RAAGARWAL 108.90 
8  JAGGY-RAJESHWAR 6 34 19.65 96.14 . 15  VINAY-ANIMESH 108.32 
    DIPAK-MILIND 0 0.35 95.85 . 16  ABHIJIT-SATYABRATA 107.87 
9  HEMA-RAHUL 6 10 8.10 95.34 . 17  RAJU-AJAY 106.41 
    RAJU-AJAY 14 11.90 94.51 . 18  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 105.81 
10  VIJAY-TVRAMANI 6 6 2.88 94.42 . 19  SKBANDOPADHYAY-TCPANT 105.69 
    RAJESH-ANANTVIKRAM 26 17.12 94.22 . 20  PRAMOD-BOGALE 105.00 
11  SANDEEP-MARIANNE 6 8 7.25 94.19 . 21  AJIT-SHRIKANT 104.72 
    SKBANDOPADHYAY-TCPANT 14 12.75 92.94 . 22  HEMA-RAHUL 103.44 
12  HEMANT-DEBABRATA 6 4 4.17 92.55 . 23  JENISH-VINOTH 102.79 
    ABHIJIT-SATYABRATA 19 15.83 92.04 . 24  ASHOK-SUMIT 102.65 
13  SUNIL-ABAPATANIL 6 42 17.35 91.86 . 25  RSRIDHARAN-DHAKRAS 102.55 
    KAUSTUBH-ANIKET 21 2.65 91.54 . 26  JKBHOSALE-ABHAY 102.42 
14  VINAY-ANIMESH 6 24 17.35 90.97 . 27  ALOK-SUKAMAL 101.96 
    PUNEET-VIJAY 3 2.65 89.87 . 28  SANDEEP-MARIANNE 101.44 
15  DAYA-DIPAK 6 8 6.47 90.42 . 29  PRAKASH-PCGUPTA 100.74 
    JKBHOSALE-ABHAY 16 13.53 88.89 . 30  DR.-AMARJIT 100.44 
16  AJIT-SHRIKANT 6 21 16.11 88.61 . 31  SANJIT-ABHIJIT 97.44 
    SANDEEP-NATASHA 5 3.89 88.30 . 32  B-PINAKIRAMKRISHNA 97.33 
17  ANBAZHAGAN-RAVINDRAN 6 28 17.99 87.82 . 33  VIJAY-TVRAMANI 97.30 
    GEETA-ASHA 4 2.01 87.56 . 34  DAYA-DIPAK 96.89 
18  JENISH-VINOTH 6 16 15.83 86.96 . 35  HEMANT-DEBABRATA 96.72 
    SHEELU-MOTI 1 4.17 86.73 . 36  DIPAK-MILIND 96.20 
19  ASHOK-SUMIT 6 24 16.38 86.27 . 37  ASHOK-SPAGGARWAL 95.22 
    SAPAN-SUBIR 7 3.62 85.48 . 38  KAUSTUBH-ANIKET 94.19 
20  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 6 7 6.85 84.67 . 39  UDAY-MANGALA 93.98 
    SANJIT-ABHIJIT 14 13.15 84.29 . 40  RV-ARVIND 93.27 
21  SANJOY-SKIYENGAR 6 8 3.36 84.25 . 41  MAKARAND-ASHOK 93.18 
    PRAKASH-PCGUPTA 26 16.64 84.10 . 42  ARCHIE-AVIMAHADAR 93.09 
22  DR.-AMARJIT 6 23 17.58 82.86 . 43  PUNEET-VIJAY 92.52 
    KAMAL-ASANYALSROY 1 2.42 81.97 . 44  PARIMAL-RUPA 92.32 
23  SBEHURIA-SUTANU 6 17 10.00 81.90 . 45  SANDEEP-NATASHA 92.19 
    RVASU-ABAHULKAR 17 10.00 81.79 . 46  VINOD-DR.TANNA 92.08 
24  VINOD-DR.TANNA 6 16 10.50 81.58 . 47  SBEHURIA-SUTANU 91.90 
    PRIYA-BINDIYA 15 9.50 81.52 . 48  RVASU-ABAHULKAR 91.79 
25  DEBASHISH-SWARNENDU 6 11 3.89 81.44 . 49  KAUSHIK-BSEENIVASAGAN 91.52 
    B-PINAKIRAMKRISHNA 27 16.11 81.22 . 50  GAJENDRA-SKSHARMA 91.30 
26  ASHOK-SPAGGARWAL 6 15 14.25 80.97 . 51  PRIYA-BINDIYA 91.02 
    JEROO-BPURIA 5 5.75 79.10 . 52  SHEELU-MOTI 90.90 
27  RV-ARVIND 6 14 15.24 78.03 . 53  ALOK-SAMIR 90.59 
    KAMLESH-SHANKAR 1 4.76 77.57 . 54  PRAKASH-WADIA 90.42 
28  SNEHASISH-SUBHASHISH 6 7 4.17 77.38 . 55  GEETA-ASHA 89.57 
    MAKARAND-ASHOK 22 15.83 77.35 . 56  SAPAN-SUBIR 89.10 
29  UDAY-MANGALA 6 18 16.64 77.34 . 57  SANJOY-SKIYENGAR 87.61 
    SATISH-SUKRIT 0 3.36 77.15 . 58  LYNN-RAHUL 87.14 
30  PARIMAL-RUPA 6 24 15.24 77.08 . 59  PUNEET-PRADEEP 86.94 
    KPMATHUR-NKSHARMA 11 4.76 76.90 . 60  DEBASHISH-SWARNENDU 85.33 
31  SSOME-SUMAN 6 3 3.62 76.83 . 61  JAGDISH-GULSHAN 85.14 
    ARCHIE-AVIMAHADAR 20 16.38 76.71 . 62  JEROO-BPURIA 84.85 
32  PRAKASH-WADIA 6 12 14.59 75.83 . 63  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 84.73 
    HEMANT-DR.ATUL 1 5.41 75.42 . 64  KAMAL-ASANYALSROY 84.39 
33  LYNN-RAHUL 6 14 12.75 74.39 . 65  RAJEEV-HIMANI 83.98 
    RAVI-SUBHASH 8 7.25 73.96 . 66  FINTON-ASARKAR 83.89 
34  DRCHANDRA-CSMAJUMDAR 6 15 10.99 73.74 . 67  RAJESH-RTRIPATHI 83.76 
    VMLAL-PHEGDE 13 9.01 73.38 . 68  STANLEY-RONALD 83.49 
35  YVETTE-ASANZGIRI 6 2 1.81 73.37 . 69  VMLAL-PHEGDE 82.39 
    GAJENDRA-SKSHARMA 27 18.19 73.11 . 70  KAMLESH-SHANKAR 82.33 
36  MADHU-PANKAJA 6 11 8.54 72.54 . 71  KPMATHUR-NKSHARMA 81.66 
    FINTON-ASARKAR 14 11.46 72.43 . 72  SNEHASISH-SUBHASHISH 81.55 
37  SHANKARAN-A.48S 6 3 0.94 72.04 . 73  RAVI-SUBHASH 81.21 
    ALOK-SAMIR 33 19.06 71.53 . 74  MADHU-PANKAJA 81.08 
38  RAMAN-SKRISHNAN 6 17 7.25 71.50 . 75  HEMANT-DR.ATUL 80.83 
    RAJESH-RTRIPATHI 23 12.75 71.01 . 76  SATISH-SUKRIT 80.51 
39  PUNEET-PRADEEP 6 25 16.11 70.83 . 77  SSOME-SUMAN 80.45 
    BHABHESH-NAVNEET 9 3.89 70.07 . 78  SAMPATH-DILIP 79.44 
40  SHOBHA-M 6 11 5.41 69.45 . 79  RAMAN-SKRISHNAN 78.75 
    STANLEY-RONALD 22 14.59 68.90 . 80  ARVIND-DEVANG 76.96 
41  RAJEEV-HIMANI 6 23 15.24 68.74 . 81  SOUNAK-SOUMALYA 76.52 
    SRINIVAS-SGSURVE 10 4.76 68.71 . 82  GOPAL-VIRENDRA 76.39 
42  GUDDI-PRADIPA 6 14 8.10 68.08 . 83  GUDDI-PRADIPA 76.18 
    SAMPATH-DILIP 18 11.90 67.54 . 84  RAVICHANDRAN-UMESH 76.12 
43  JAGDISH-GULSHAN 6 24 17.79 67.35 . 85  SJHAVERI-A.46W 76.08 
    MANECK-HANSOTIA 1 2.21 64.55 . 86  YVETTE-ASANZGIRI 75.18 
44  SBALA-VSUBBARAO 6 14 8.10 66.78 . 87  SBALA-VSUBBARAO 74.88 
    RAVICHANDRAN-UMESH 18 11.90 64.22 . 88  SHOBHA-M 74.86 
45  MAHAPATRA-SMITI 6 9 7.25 64.01 . 89  BHABHESH-NAVNEET 73.96 
    GOPAL-VIRENDRA 15 12.75 63.64 . 90  SRINIVAS-SGSURVE 73.47 
46  ARVIND-DEVANG 6 20 13.15 63.81 . 91  MEENAL-TARU 73.36 
    MINAL-NIYATI 13 6.85 63.33 . 92  SHANKARAN-A.48S 72.98 
47  SJHAVERI-A.46W 6 19 13.15 62.93 . 93  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 72.58 
    DR.SUBBARAO-SUKU 12 6.85 62.40 . 94  DEVYANI-SHOBHA 71.73 
48  RAJENDRA-DR.SRINIVAS 6 16 10.50 62.08 . 95  MAHAPATRA-SMITI 71.26 
    PETTAM-RANI 15 9.50 61.59 . 96  PETTAM-RANI 71.09 
49  DEVYANI-SHOBHA 6 12 10.50 61.23 . 97  ANOOP-KAJAL 70.58 
    ANJU-ANURADHA 11 9.50 60.78 . 98  ANJU-ANURADHA 70.28 
50  SOUNAK-SOUMALYA 6 28 15.83 60.69 . 99  MINAL-NIYATI 70.18 
    ZAHIR-JAGDISH 13 4.17 58.30 . 100  DR.SUBBARAO-SUKU 69.25 
51  MEENAL-TARU 6 19 13.15 60.21 . 101  INDIRA-AMITA 67.00 
    HARSHAD-KKSHETTY 12 6.85 57.69 . 102  MANECK-HANSOTIA 66.76 
52  ANOOP-KAJAL 6 16 10.50 60.08 . 103  HARSHAD-KKSHETTY 64.54 
    PARAG-PRANEET 15 9.50 54.24 . 104  PARAG-PRANEET 63.74 
53  INDIRA-AMITA bye 5 12.00 55.00 . 105  ZAHIR-JAGDISH 62.47 
    bye -- -- . . ---