section A  -  session 3
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Deven-Yogesh 6 9 3.36 49.70 . 1  Skbandopadhyay-Tcpant 68.85 
    Leena-Bardhan 27 16.64 43.05 . 2  Leena-Bardhan 59.69 
2  Skbandopadhyay-Tcpant 6 37 20.00 48.85 . 3  Deven-Yogesh 53.06 
    Arun-Subhashbadal 0 0.00 40.16 . 4  Varsha-Ian 48.01 
3  Anal-Jitu 6 9 10.00 37.92 . 5  Anal-Jitu 47.92 
    Ashok-Sumit 9 10.00 37.26 . 6  Ashok-Sumit 47.26 
4  Raju-Ajay 6 12 9.01 36.53 . 7  Jaggy-Rajeshwar 46.40 
    Jaggy-Rajeshwar 14 10.99 35.41 . 8  Raju-Ajay 45.54 
5  Uttam-Jmshah 6 15 8.54 33.75 . 9  Rsridharan-Dhakras 45.38 
    Dr.-Amarjit 18 11.46 33.32 . 10  Dr.-Amarjit 44.78 
6  Varsha-Ian 6 15 14.92 33.09 . 11  Uttam-Jmshah 42.29 
    Vinay-Animesh 3 5.08 31.79 . 12  Kaustubh-Aniket 42.13 
7  Kaustubh-Aniket 6 12 10.50 31.63 . 13  Sanjoy-Skiyengar 42.00 
    Debashish-Swarnendu 11 9.50 31.09 . 14  Anbazhagan-Ravindran 40.68 
8  Vasanti-Vahalia 6 1 3.36 30.86 . 15  Debashish-Swarnendu 40.59 
    Rsridharan-Dhakras 19 16.64 28.74 . 16  Hema-Rahul 40.19 
9  Sanjoy-Skiyengar 6 16 13.90 28.10 . 17  Arun-Subhashbadal 40.16 
    Hemant-Debabrata 7 6.10 26.95 . 18  Kssamant-Raagarwal 39.86 
10  Dipak-Milind 6 1 4.17 24.81 . 19  Daya-Dipak 37.37 
    Hema-Rahul 16 15.83 24.36 . 20  Vinay-Animesh 36.87 
11  Anbazhagan-Ravindran 6 21 16.38 24.30 . 21  Vasanti-Vahalia 34.22 
    Sunit-Keyzad 4 3.62 24.07 . 22  Prakash-Pcgupta 33.50 
12  Pramod-Bogale 6 10 5.75 23.28 . 23  Hemant-Debabrata 33.05 
    Daya-Dipak 20 14.25 23.12 . 24  Sunil-Abapatanil 30.28 
13  Snehasish-Subhashish 6 0 2.01 22.33 . 25  Pramod-Bogale 29.03 
    Kssamant-Raagarwal 24 17.99 21.87 . 26  Kaushik-Bseenivasagan 29.02 
14  Prakash-Pcgupta 6 12 13.15 20.35 . 27  Dipak-Milind 28.98 
    Rajesh-Anantvikram 5 6.85 20.31 . 28  Sunit-Keyzad 27.69 
15  Kaushik-Bseenivasagan 6 7 10.50 18.52 . 29  Rv-Arvind 27.36 
    Rv-Arvind 6 9.50 17.86 . 30  Rajesh-Anantvikram 27.16 
16  Sunil-Abapatanil 6 13 13.53 16.75 . 31  Snehasish-Subhashish 24.34 
    Alok-Sukamal 5 6.47 14.62 . 32  Alok-Sukamal 21.09 
section B  -  session 3
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Vijay-Tvramani 6 22 16.89 47.87 . 1  Vijay-Tvramani 64.76 
    Puneet-Pradeep 3 3.11 42.49 . 2  Ajit-Shrikant 51.87 
2  Kamal-Asanyalsroy 6 5 5.08 37.16 . 3  Alok-Samir 49.37 
    Ajit-Shrikant 17 14.92 36.95 . 4  Souvik-Pritam 48.32 
3  Souvik-Pritam 6 6 11.46 36.86 . 5  Puneet-Pradeep 45.60 
    Ravichandran-Umesh 3 8.54 36.54 . 6  Ravichandran-Umesh 45.08 
4  Priya-Bindiya 6 19 6.85 36.50 . 7  Rajeev-Himani 44.88 
    Alok-Samir 26 13.15 36.22 . 8  Kpmathur-Nksharma 43.89 
5  Anoop-Kajal 6 2 7.67 33.08 . 9  Priya-Bindiya 43.35 
    Kpmathur-Nksharma 7 12.33 31.56 . 10  Sapan-Subir 43.14 
6  Jeroo-Bpuria 6 3 8.10 32.14 . 11  Kamal-Asanyalsroy 42.24 
    Sapan-Subir 7 11.90 31.24 . 12  Anoop-Kajal 40.75 
7  Rajeev-Himani 6 20 14.59 30.29 . 13  Jkbhosale-Abhay 40.74 
    Mahapatra-Smiti 9 5.41 29.84 . 14  Jeroo-Bpuria 40.24 
8  Jkbhosale-Abhay 6 27 13.90 26.84 . 15  B-Pinakiramkrishna 38.27 
    Makarand-Ashok 18 6.10 24.74 . 16  Rajesh-Rtripathi 37.35 
9  Jenish-Vinoth 6 4 8.54 24.74 . 17  Satish-Sukrit 35.56 
    Satish-Sukrit 7 11.46 24.10 . 18  Mahapatra-Smiti 35.25 
10  Finton-Asarkar 6 4 5.41 24.01 . 19  Sandeep-Marianne 34.16 
    B-Pinakiramkrishna 15 14.59 23.68 . 20  Parimal-Rupa 34.14 
11  Sandeep-Marianne 6 5 11.46 22.70 . 21  Jenish-Vinoth 33.28 
    Rvasu-Abahulkar 2 8.54 22.57 . 22  Rvasu-Abahulkar 31.11 
12  Rajesh-Rtripathi 6 20 16.11 21.24 . 23  Makarand-Ashok 30.84 
    Abhijit-Satyabrata 4 3.89 20.78 . 24  Finton-Asarkar 29.42 
13  Parimal-Rupa 6 15 13.90 20.24 . 25  Prakash-Wadia 28.92 
    Sounak-Soumalya 6 6.10 17.86 . 26  Puneet-Vijay 27.62 
14  Puneet-Vijay 6 3 8.10 19.52 . 27  Sandeep-Natasha 26.42 
    Sandeep-Natasha 7 11.90 14.52 . 28  Abhijit-Satyabrata 24.67 
15  Sanjit-Abhijit 6 5 2.88 12.22 . 29  Sounak-Soumalya 23.96 
    Prakash-Wadia 25 17.12 11.80 . 30  Meenal-Taru 23.36 
16  Ssome-Suman 6 3 7.67 11.20 . 31  Ssome-Suman 18.87 
    Meenal-Taru 8 12.33 11.03 . 32  Sanjit-Abhijit 15.10 
section C  -  session 3
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Gajendra-Sksharma 6 3 5.08 54.76 . 1  Raman-Skrishnan 69.16 
    Raman-Skrishnan 15 14.92 54.24 . 2  Sheelu-Moti 67.21 
2  Bhabhesh-Navneet 6 5 10.50 54.17 . 3  Yvette-Asanzgiri 65.56 
    Geeta-Asha 4 9.50 52.65 . 4  Bhabhesh-Navneet 64.67 
3  Yvette-Asanzgiri 6 12 13.53 52.03 . 5  Vinod-Dr.tanna 63.72 
    Arvind-Devang 4 6.47 51.25 . 6  Geeta-Asha 62.15 
4  Indira-Amita 6 2 3.89 51.10 . 7  Archie-Avimahadar 60.86 
    Sheelu-Moti 18 16.11 51.10 . 8  Gajendra-Sksharma 59.84 
5  Archie-Avimahadar 6 12 12.33 48.53 . 9  Madhu-Pankaja 57.78 
    Lynn-Rahul 7 7.67 48.09 . 10  Arvind-Devang 57.72 
6  Vinod-Dr.tanna 6 17 15.83 47.89 . 11  Zahir-Jagdish 57.31 
    Drchandra-Csmajumdar 2 4.17 47.45 . 12  Srinivas-Sgsurve 56.67 
7  Srinivas-Sgsurve 6 10 10.00 . . 13  Sjhaveri-A.46w 55.93 
    Sjhaveri-A.46w 10 10.00 45.93 . 14  Rajendra-Dr.srinivas 55.85 
8  Ashok-Spaggarwal 6 3 6.85 45.43 . 15  Lynn-Rahul 55.76 
    Parag-Praneet 10 13.15 42.11 . 16  Parag-Praneet 55.26 
9  Madhu-Pankaja 6 13 13.90 43.88 . 17  Indira-Amita 54.99 
    Stanley-Ronald 4 6.10 41.78 . 18  Ashok-Spaggarwal 52.28 
10  Kamlesh-Shankar 6 0 5.41 41.41 . 19  Drchandra-Csmajumdar 51.62 
    Rajendra-Dr.srinivas 11 14.59 41.26 . 20  Jagdish-Gulshan 50.88 
11  Zahir-Jagdish 6 20 16.89 40.42 . 21  Shobha-M 50.47 
    Anju-Anuradha 1 3.11 40.42 . 22  Gopal-Virendra 49.35 
12  Sbehuria-Sutanu 6 1 9.01 39.99 . 23  Sbehuria-Sutanu 49.00 
    Shobha-M 3 10.99 39.48 . 24  Maneck-Hansotia 48.43 
13  Guddi-Pradipa 6 1 7.67 37.22 . 25  Stanley-Ronald 47.88 
    Gopal-Virendra 6 12.33 37.02 . 26  Kamlesh-Shankar 46.82 
14  Maneck-Hansotia 6 7 12.33 36.10 . 27  Shankaran-A.48s 46.24 
    Vmlal-Phegde 2 7.67 35.93 . 28  Guddi-Pradipa 44.89 
15  Jagdish-Gulshan 6 23 17.35 33.53 . 29  Vmlal-Phegde 43.60 
    Hemant-Dr.atul 2 2.65 32.67 . 30  Anju-Anuradha 43.53 
16  Dr.subbarao-Suku 6 10 6.10 33.34 . 31  Sampath-Dilip 42.03 
    Shankaran-A.48s 19 13.90 32.34 . 32  Pettam-Rani 40.35 
17  Sampath-Dilip 6 10 10.50 31.53 . 33  Uday-Mangala 39.52 
    Uday-Mangala 9 9.50 30.02 . 34  Dr.subbarao-Suku 39.44 
18  Pettam-Rani 6 7 11.90 28.45 . 35  Hemant-Dr.atul 35.32 
    Sbala-Vsubbarao 3 8.10 24.87 . 36  Sbala-Vsubbarao 32.97 
19  Minal-Niyati 6 2 8.10 24.21 . 37  Minal-Niyati 32.31 
    Devyani-Shobha 6 11.90 15.39 . 38  Devyani-Shobha 27.29