section A  -  session 4
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Skbandopadhyay-Tcpant 6 24 15.54 68.85 . 1  Skbandopadhyay-Tcpant 84.39 
    Leena-Bardhan 10 4.46 59.69 . 2  Leena-Bardhan 64.15 
2  Deven-Yogesh 6 7 9.50 53.06 . 3  Ashok-Sumit 63.09 
    Varsha-Ian 8 10.50 48.01 . 4  Deven-Yogesh 62.56 
3  Anal-Jitu 6 10 10.50 47.92 . 5  Debashish-Swarnendu 59.65 
    Jaggy-Rajeshwar 9 9.50 46.40 . 6  Dr.-Amarjit 58.68 
4  Ashok-Sumit 6 16 15.83 47.26 . 7  Varsha-Ian 58.51 
    Raju-Ajay 1 4.17 45.54 . 8  Anal-Jitu 58.42 
5  Rsridharan-Dhakras 6 6 5.08 45.38 . 9  Uttam-Jmshah 57.21 
    Uttam-Jmshah 18 14.92 42.29 . 10  Jaggy-Rajeshwar 55.90 
6  Dr.-Amarjit 6 16 13.90 44.78 . 11  Anbazhagan-Ravindran 55.27 
    Kaustubh-Aniket 7 6.10 42.13 . 12  Prakash-Pcgupta 52.56 
7  Sanjoy-Skiyengar 6 7 5.41 42.00 . 13  Rsridharan-Dhakras 50.46 
    Anbazhagan-Ravindran 18 14.59 40.68 . 14  Kssamant-Raagarwal 50.36 
8  Debashish-Swarnendu 6 30 19.06 40.59 . 15  Raju-Ajay 49.71 
    Hema-Rahul 0 0.94 40.19 . 16  Arun-Subhashbadal 49.66 
9  Arun-Subhashbadal 6 10 9.50 40.16 . 17  Kaustubh-Aniket 48.23 
    Kssamant-Raagarwal 11 10.50 39.86 . 18  Daya-Dipak 47.87 
10  Daya-Dipak 6 9 10.50 37.37 . 19  Sanjoy-Skiyengar 47.41 
    Vinay-Animesh 8 9.50 36.87 . 20  Vinay-Animesh 46.37 
11  Vasanti-Vahalia 6 1 0.94 34.22 . 21  Pramod-Bogale 42.93 
    Prakash-Pcgupta 31 19.06 33.50 . 22  Sunil-Abapatanil 42.61 
12  Hemant-Debabrata 6 8 7.67 33.05 . 23  Rv-Arvind 41.61 
    Sunil-Abapatanil 13 12.33 30.28 . 24  Hema-Rahul 41.13 
13  Pramod-Bogale 6 14 13.90 29.03 . 25  Dipak-Milind 40.88 
    Kaushik-Bseenivasagan 5 6.10 29.02 . 26  Hemant-Debabrata 40.72 
14  Dipak-Milind 6 16 11.90 28.98 . 27  Alok-Sukamal 39.82 
    Sunit-Keyzad 12 8.10 27.69 . 28  Sunit-Keyzad 35.79 
15  Rv-Arvind 6 17 14.25 27.36 . 29  Vasanti-Vahalia 35.16 
    Rajesh-Anantvikram 7 5.75 27.16 . 30  Kaushik-Bseenivasagan 35.12 
16  Snehasish-Subhashish 6 0 1.27 24.34 . 31  Rajesh-Anantvikram 32.91 
    Alok-Sukamal 28 18.73 21.09 . 32  Snehasish-Subhashish 25.61 
section B  -  session 4
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Vijay-Tvramani 6 9 5.75 64.76 . 1  Vijay-Tvramani 70.51 
    Alok-Samir 19 14.25 49.37 . 2  Puneet-Pradeep 64.50 
2  Ajit-Shrikant 6 8 8.10 51.87 . 3  Alok-Samir 63.62 
    Souvik-Pritam 12 11.90 48.32 . 4  Sapan-Subir 60.93 
3  Puneet-Pradeep 6 29 18.90 45.60 . 5  Souvik-Pritam 60.22 
    Ravichandran-Umesh 0 1.10 45.08 . 6  Ajit-Shrikant 59.97 
4  Rajeev-Himani 6 23 12.75 44.88 . 7  Rajeev-Himani 57.63 
    Kpmathur-Nksharma 17 7.25 43.89 . 8  Jeroo-Bpuria 55.78 
5  Priya-Bindiya 6 6 2.21 43.35 . 9  B-Pinakiramkrishna 53.81 
    Sapan-Subir 29 17.79 43.14 . 10  Satish-Sukrit 53.55 
6  Kamal-Asanyalsroy 6 12 7.67 42.24 . 11  Anoop-Kajal 53.08 
    Anoop-Kajal 17 12.33 40.75 . 12  Kpmathur-Nksharma 51.14 
7  Jkbhosale-Abhay 6 6 4.46 40.74 . 13  Makarand-Ashok 50.35 
    Jeroo-Bpuria 20 15.54 40.24 . 14  Sandeep-Marianne 49.99 
8  B-Pinakiramkrishna 6 17 15.54 38.27 . 15  Kamal-Asanyalsroy 49.91 
    Rajesh-Rtripathi 3 4.46 37.35 . 16  Rvasu-Abahulkar 49.30 
9  Satish-Sukrit 6 35 17.99 35.56 . 17  Ravichandran-Umesh 46.18 
    Mahapatra-Smiti 11 2.01 35.25 . 18  Priya-Bindiya 45.56 
10  Sandeep-Marianne 6 19 15.83 34.16 . 19  Jkbhosale-Abhay 45.20 
    Parimal-Rupa 4 4.17 34.14 . 20  Puneet-Vijay 43.16 
11  Jenish-Vinoth 6 0 0.49 33.28 . 21  Rajesh-Rtripathi 41.81 
    Makarand-Ashok 33 19.51 30.84 . 22  Sandeep-Natasha 41.66 
12  Rvasu-Abahulkar 6 28 18.19 31.11 . 23  Meenal-Taru 40.71 
    Finton-Asarkar 3 1.81 29.42 . 24  Parimal-Rupa 38.31 
13  Prakash-Wadia 6 7 4.46 28.92 . 25  Mahapatra-Smiti 37.26 
    Puneet-Vijay 21 15.54 27.62 . 26  Jenish-Vinoth 33.77 
14  Sandeep-Natasha 6 21 15.24 26.42 . 27  Prakash-Wadia 33.38 
    Abhijit-Satyabrata 8 4.76 24.67 . 28  Ssome-Suman 32.02 
15  Sounak-Soumalya 6 0 2.65 23.96 . 29  Finton-Asarkar 31.23 
    Meenal-Taru 21 17.35 23.36 . 30  Abhijit-Satyabrata 29.43 
16  Ssome-Suman 6 18 13.15 18.87 . 31  Sounak-Soumalya 26.61 
    Sanjit-Abhijit 11 6.85 15.10 . 32  Sanjit-Abhijit 21.95 
section C  -  session 4
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Raman-Skrishnan 6 15 12.33 69.16 . 1  Raman-Skrishnan 81.49 
    Sheelu-Moti 10 7.67 67.21 . 2  Bhabhesh-Navneet 80.78 
2  Yvette-Asanzgiri 6 2 3.89 65.56 . 3  Archie-Avimahadar 77.50 
    Bhabhesh-Navneet 18 16.11 64.67 . 4  Arvind-Devang 76.10 
3  Vinod-Dr.tanna 6 18 10.50 63.72 . 5  Sheelu-Moti 74.88 
    Geeta-Asha 17 9.50 62.15 . 6  Vinod-Dr.tanna 74.22 
4  Archie-Avimahadar 6 26 16.64 60.86 . 7  Geeta-Asha 71.65 
    Gajendra-Sksharma 8 3.36 59.84 . 8  Zahir-Jagdish 71.56 
5  Madhu-Pankaja 6 1 1.62 57.78 . 9  Yvette-Asanzgiri 69.45 
    Arvind-Devang 27 18.38 57.72 . 10  Rajendra-Dr.srinivas 69.38 
6  Zahir-Jagdish 6 17 14.25 57.31 . 11  Shobha-M 67.82 
    Srinivas-Sgsurve 7 5.75 . . 12  Indira-Amita 65.98 
7  Sjhaveri-A.46w 6 10 6.47 55.93 . 13  Parag-Praneet 65.76 
    Rajendra-Dr.srinivas 18 13.53 55.85 . 14  Lynn-Rahul 65.26 
8  Lynn-Rahul 6 13 9.50 55.76 . 15  Gajendra-Sksharma 63.20 
    Parag-Praneet 14 10.50 55.26 . 16  Drchandra-Csmajumdar 62.61 
9  Indira-Amita 6 19 10.99 54.99 . 17  Srinivas-Sgsurve 62.42 
    Ashok-Spaggarwal 17 9.01 52.28 . 18  Sjhaveri-A.46w 62.40 
10  Drchandra-Csmajumdar 6 13 10.99 51.62 . 19  Ashok-Spaggarwal 61.29 
    Jagdish-Gulshan 11 9.01 50.88 . 20  Jagdish-Gulshan 59.89 
11  Shobha-M 6 31 17.35 50.47 . 21  Stanley-Ronald 59.78 
    Gopal-Virendra 10 2.65 49.35 . 22  Sbehuria-Sutanu 59.50 
12  Sbehuria-Sutanu 6 16 10.50 49.00 . 23  Madhu-Pankaja 59.40 
    Maneck-Hansotia 15 9.50 48.43 . 24  Vmlal-Phegde 59.14 
13  Stanley-Ronald 6 12 11.90 47.88 . 25  Maneck-Hansotia 57.93 
    Kamlesh-Shankar 8 8.10 46.82 . 26  Shankaran-A.48s 57.23 
14  Shankaran-A.48s 6 14 10.99 46.24 . 27  Dr.subbarao-Suku 55.82 
    Guddi-Pradipa 12 9.01 44.89 . 28  Sampath-Dilip 55.56 
15  Vmlal-Phegde 6 18 15.54 43.60 . 29  Kamlesh-Shankar 54.92 
    Anju-Anuradha 4 4.46 43.53 . 30  Guddi-Pradipa 53.90 
16  Sampath-Dilip 6 12 13.53 42.03 . 31  Gopal-Virendra 52.00 
    Pettam-Rani 4 6.47 40.35 . 32  Anju-Anuradha 47.99 
17  Uday-Mangala 6 4 3.62 39.52 . 33  Pettam-Rani 46.82 
    Dr.subbarao-Suku 21 16.38 39.44 . 34  Sbala-Vsubbarao 45.72 
18  Hemant-Dr.atul 6 3 4.76 35.32 . 35  Uday-Mangala 43.14 
    Devyani-Shobha 16 15.24 27.29 . 36  Devyani-Shobha 42.53 
19  Sbala-Vsubbarao 6 19 12.75 32.97 . 37  Hemant-Dr.atul 40.08 
    Minal-Niyati 13 7.25 32.31 . 38  Minal-Niyati 39.56