section A  -  session 5
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Skbandopadhyay-Tcpant 6 0 6.85 84.39 . 1  Skbandopadhyay-Tcpant 91.24 
    Ashok-Sumit 7 13.15 63.09 . 2  Ashok-Sumit 76.24 
2  Leena-Bardhan 6 5 11.46 64.15 . 3  Leena-Bardhan 75.61 
    Debashish-Swarnendu 2 8.54 59.65 . 4  Dr.-Amarjit 71.01 
3  Deven-Yogesh 6 0 7.67 62.56 . 5  Varsha-Ian 70.84 
    Dr.-Amarjit 5 12.33 58.68 . 6  Deven-Yogesh 70.23 
4  Varsha-Ian 6 6 12.33 58.51 . 7  Debashish-Swarnendu 68.19 
    Anal-Jitu 1 7.67 58.42 . 8  Uttam-Jmshah 67.71 
5  Uttam-Jmshah 6 3 10.50 57.21 . 9  Anal-Jitu 66.09 
    Jaggy-Rajeshwar 2 9.50 55.90 . 10  Jaggy-Rajeshwar 65.40 
6  Anbazhagan-Ravindran 6 3 9.50 55.27 . 11  Anbazhagan-Ravindran 64.77 
    Kssamant-Raagarwal 4 10.50 50.36 . 12  Raju-Ajay 62.86 
7  Prakash-Pcgupta 6 3 9.01 52.56 . 13  Prakash-Pcgupta 61.57 
    Rsridharan-Dhakras 5 10.99 50.46 . 14  Rsridharan-Dhakras 61.45 
8  Raju-Ajay 6 7 13.15 49.71 . 15  Kssamant-Raagarwal 60.86 
    Kaustubh-Aniket 0 6.85 48.23 . 16  Arun-Subhashbadal 60.65 
9  Arun-Subhashbadal 6 5 10.99 49.66 . 17  Sanjoy-Skiyengar 59.31 
    Daya-Dipak 3 9.01 47.87 . 18  Dipak-Milind 57.26 
10  Sanjoy-Skiyengar 6 6 11.90 47.41 . 19  Daya-Dipak 56.88 
    Vinay-Animesh 2 8.10 46.37 . 20  Kaustubh-Aniket 55.08 
11  Pramod-Bogale 6 3 7.67 42.93 . 21  Sunil-Abapatanil 54.94 
    Sunil-Abapatanil 8 12.33 42.61 . 22  Vinay-Animesh 54.47 
12  Rv-Arvind 6 6 8.10 41.61 . 23  Hema-Rahul 53.03 
    Hema-Rahul 10 11.90 41.13 . 24  Kaushik-Bseenivasagan 52.01 
13  Dipak-Milind 6 17 16.38 40.88 . 25  Sunit-Keyzad 50.71 
    Hemant-Debabrata 0 3.62 40.72 . 26  Pramod-Bogale 50.60 
14  Alok-Sukamal 6 0 5.08 39.82 . 27  Rv-Arvind 49.71 
    Sunit-Keyzad 12 14.92 35.79 . 28  Alok-Sukamal 44.90 
15  Vasanti-Vahalia 6 0 3.11 35.16 . 29  Hemant-Debabrata 44.34 
    Kaushik-Bseenivasagan 19 16.89 35.12 . 30  Rajesh-Anantvikram 40.16 
16  Rajesh-Anantvikram 6 0 7.25 32.91 . 31  Snehasish-Subhashish 38.36 
    Snehasish-Subhashish 6 12.75 25.61 . 32  Vasanti-Vahalia 38.27 
section B  -  session 5
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Vijay-Tvramani 6 5 9.50 70.51 . 1  Vijay-Tvramani 80.01 
    Sapan-Subir 6 10.50 60.93 . 2  Alok-Samir 79.73 
2  Puneet-Pradeep 6 4 3.89 64.50 . 3  Ajit-Shrikant 71.87 
    Alok-Samir 20 16.11 63.62 . 4  Sapan-Subir 71.43 
3  Souvik-Pritam 6 5 8.54 60.22 . 5  Rajeev-Himani 69.09 
    Rajeev-Himani 8 11.46 57.63 . 6  Souvik-Pritam 68.76 
4  Ajit-Shrikant 6 5 11.90 59.97 . 7  Puneet-Pradeep 68.39 
    Jeroo-Bpuria 1 8.10 55.78 . 8  B-Pinakiramkrishna 66.14 
5  B-Pinakiramkrishna 6 11 12.33 53.81 . 9  Anoop-Kajal 64.98 
    Satish-Sukrit 6 7.67 53.55 . 10  Jeroo-Bpuria 63.88 
6  Anoop-Kajal 6 8 11.90 53.08 . 11  Ravichandran-Umesh 63.07 
    Makarand-Ashok 4 8.10 50.35 . 12  Sandeep-Marianne 61.45 
7  Kpmathur-Nksharma 6 5 8.54 51.14 . 13  Satish-Sukrit 61.22 
    Sandeep-Marianne 8 11.46 49.99 . 14  Kamal-Asanyalsroy 60.41 
8  Kamal-Asanyalsroy 6 13 10.50 49.91 . 15  Kpmathur-Nksharma 59.68 
    Rvasu-Abahulkar 12 9.50 49.30 . 16  Rvasu-Abahulkar 58.80 
9  Ravichandran-Umesh 6 23 16.89 46.18 . 17  Makarand-Ashok 58.45 
    Priya-Bindiya 4 3.11 45.56 . 18  Sandeep-Natasha 58.04 
10  Jkbhosale-Abhay 6 5 10.50 45.20 . 19  Meenal-Taru 55.95 
    Puneet-Vijay 4 9.50 43.16 . 20  Jkbhosale-Abhay 55.70 
11  Rajesh-Rtripathi 6 2 3.62 41.81 . 21  Puneet-Vijay 52.66 
    Sandeep-Natasha 19 16.38 41.66 . 22  Jenish-Vinoth 50.41 
12  Meenal-Taru 6 17 15.24 40.71 . 23  Priya-Bindiya 48.67 
    Parimal-Rupa 4 4.76 38.31 . 24  Prakash-Wadia 46.53 
13  Mahapatra-Smiti 6 14 3.36 37.26 . 25  Rajesh-Rtripathi 45.43 
    Jenish-Vinoth 32 16.64 33.77 . 26  Parimal-Rupa 43.07 
14  Prakash-Wadia 6 11 13.15 33.38 . 27  Finton-Asarkar 42.22 
    Ssome-Suman 4 6.85 32.02 . 28  Mahapatra-Smiti 40.62 
15  Finton-Asarkar 6 7 10.99 31.23 . 29  Ssome-Suman 38.87 
    Abhijit-Satyabrata 5 9.01 29.43 . 30  Abhijit-Satyabrata 38.44 
16  Sounak-Soumalya 6 14 8.54 26.61 . 31  Sounak-Soumalya 35.15 
    Sanjit-Abhijit 17 11.46 21.95 . 32  Sanjit-Abhijit 33.41 
section C  -  session 5
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Raman-Skrishnan 6 15 6.10 81.49 . 1  Bhabhesh-Navneet 90.78 
    Yvette-Asanzgiri 24 13.90 69.45 . 2  Archie-Avimahadar 89.83 
2  Archie-Avimahadar 6 8 12.33 77.50 . 3  Vinod-Dr.tanna 89.46 
    Arvind-Devang 3 7.67 76.10 . 4  Raman-Skrishnan 87.59 
3  Sheelu-Moti 6 1 4.76 74.88 . 5  Arvind-Devang 83.77 
    Vinod-Dr.tanna 14 15.24 74.22 . 6  Yvette-Asanzgiri 83.35 
4  Bhabhesh-Navneet 6 6 10.00 80.78 . 7  Shobha-M 82.07 
    Zahir-Jagdish 6 10.00 71.56 . 8  Zahir-Jagdish 81.56 
5  Geeta-Asha 6 3 9.01 71.65 . 9  Geeta-Asha 80.66 
    Rajendra-Dr.srinivas 5 10.99 69.38 . 10  Rajendra-Dr.srinivas 80.37 
6  Shobha-M 6 10 14.25 67.82 . 11  Sheelu-Moti 79.64 
    Parag-Praneet 0 5.75 65.76 . 12  Drchandra-Csmajumdar 78.15 
7  Indira-Amita 6 6 7.67 65.98 . 13  Lynn-Rahul 77.59 
    Lynn-Rahul 11 12.33 65.26 . 14  Stanley-Ronald 76.67 
8  Gajendra-Sksharma 6 6 9.01 63.20 . 15  Vmlal-Phegde 76.26 
    Srinivas-Sgsurve 8 10.99 . . 16  Indira-Amita 73.65 
9  Drchandra-Csmajumdar 6 16 15.54 62.61 . 17  Srinivas-Sgsurve 73.41 
    Sjhaveri-A.46w 2 4.46 62.40 . 18  Gajendra-Sksharma 72.21 
10  Ashok-Spaggarwal 6 3 8.54 61.29 . 19  Parag-Praneet 71.51 
    Jagdish-Gulshan 6 11.46 59.89 . 20  Jagdish-Gulshan 71.35 
11  Stanley-Ronald 6 19 16.89 59.78 . 21  Shankaran-A.48s 69.98 
    Sbehuria-Sutanu 0 3.11 59.50 . 22  Ashok-Spaggarwal 69.83 
12  Madhu-Pankaja 6 1 2.88 59.40 . 23  Sjhaveri-A.46w 66.86 
    Vmlal-Phegde 21 17.12 59.14 . 24  Sampath-Dilip 66.06 
13  Maneck-Hansotia 6 2 7.25 57.93 . 25  Dr.subbarao-Suku 65.82 
    Shankaran-A.48s 8 12.75 57.23 . 26  Maneck-Hansotia 65.18 
14  Dr.subbarao-Suku 6 8 10.00 55.82 . 27  Kamlesh-Shankar 64.92 
    Kamlesh-Shankar 8 10.00 54.92 . 28  Gopal-Virendra 64.33 
15  Sampath-Dilip 6 4 10.50 55.56 . 29  Guddi-Pradipa 63.40 
    Guddi-Pradipa 3 9.50 53.90 . 30  Sbehuria-Sutanu 62.61 
16  Gopal-Virendra 6 7 12.33 52.00 . 31  Madhu-Pankaja 62.28 
    Anju-Anuradha 2 7.67 47.99 . 32  Sbala-Vsubbarao 56.71 
17  Pettam-Rani 6 2 5.75 46.82 . 33  Anju-Anuradha 55.66 
    Hemant-Dr.atul 12 14.25 40.08 . 34  Uday-Mangala 55.47 
18  Sbala-Vsubbarao 6 12 10.99 45.72 . 35  Hemant-Dr.atul 54.33 
    Devyani-Shobha 10 9.01 42.53 . 36  Pettam-Rani 52.57 
19  Uday-Mangala 6 7 12.33 43.14 . 37  Devyani-Shobha 51.54 
    Minal-Niyati 2 7.67 39.56 . 38  Minal-Niyati 47.23