section A  -  session 6
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Skbandopadhyay-Tcpant 6 0 2.42 91.24 . 1  Skbandopadhyay-Tcpant 93.66 
    Dr.-Amarjit 22 17.58 71.01 . 2  Dr.-Amarjit 88.59 
2  Ashok-Sumit 6 10 8.54 76.24 . 3  Leena-Bardhan 87.07 
    Leena-Bardhan 13 11.46 75.61 . 4  Ashok-Sumit 84.78 
3  Varsha-Ian 6 4 4.17 70.84 . 5  Debashish-Swarnendu 84.02 
    Debashish-Swarnendu 19 15.83 68.19 . 6  Deven-Yogesh 82.98 
4  Deven-Yogesh 6 18 12.75 70.23 . 7  Anbazhagan-Ravindran 78.30 
    Uttam-Jmshah 12 7.25 67.71 . 8  Raju-Ajay 77.11 
5  Anal-Jitu 6 3 6.47 66.09 . 9  Arun-Subhashbadal 76.19 
    Anbazhagan-Ravindran 11 13.53 64.77 . 10  Jaggy-Rajeshwar 75.40 
6  Jaggy-Rajeshwar 6 5 10.00 65.40 . 11  Varsha-Ian 75.01 
    Prakash-Pcgupta 5 10.00 61.57 . 12  Uttam-Jmshah 74.96 
7  Raju-Ajay 6 14 14.25 62.86 . 13  Kssamant-Raagarwal 72.76 
    Rsridharan-Dhakras 4 5.75 61.45 . 14  Anal-Jitu 72.56 
8  Kssamant-Raagarwal 6 7 11.90 60.86 . 15  Prakash-Pcgupta 71.57 
    Sanjoy-Skiyengar 3 8.10 59.31 . 16  Daya-Dipak 69.21 
9  Arun-Subhashbadal 6 14 15.54 60.65 . 17  Sunil-Abapatanil 68.84 
    Dipak-Milind 0 4.46 57.26 . 18  Sanjoy-Skiyengar 67.41 
10  Daya-Dipak 6 12 12.33 56.88 . 19  Rv-Arvind 67.29 
    Kaustubh-Aniket 7 7.67 55.08 . 20  Rsridharan-Dhakras 67.20 
11  Sunil-Abapatanil 6 21 13.90 54.94 . 21  Kaushik-Bseenivasagan 66.26 
    Vinay-Animesh 12 6.10 54.47 . 22  Sunit-Keyzad 64.96 
12  Hema-Rahul 6 2 5.75 53.03 . 23  Kaustubh-Aniket 62.75 
    Kaushik-Bseenivasagan 12 14.25 52.01 . 24  Dipak-Milind 61.72 
13  Sunit-Keyzad 6 15 14.25 50.71 . 25  Vinay-Animesh 60.57 
    Pramod-Bogale 5 5.75 50.60 . 26  Hema-Rahul 58.78 
14  Rv-Arvind 6 25 17.58 49.71 . 27  Hemant-Debabrata 57.87 
    Alok-Sukamal 3 2.42 44.90 . 28  Pramod-Bogale 56.35 
15  Hemant-Debabrata 6 10 13.53 44.34 . 29  Snehasish-Subhashish 48.36 
    Rajesh-Anantvikram 2 6.47 40.16 . 30  Vasanti-Vahalia 48.27 
16  Snehasish-Subhashish 6 6 10.00 38.36 . 31  Alok-Sukamal 47.32 
    Vasanti-Vahalia 6 10.00 38.27 . 32  Rajesh-Anantvikram 46.63 
section B  -  session 6
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Vijay-Tvramani 6 5 9.01 80.01 . 1  Alok-Samir 93.98 
    Rajeev-Himani 7 10.99 69.09 . 2  Vijay-Tvramani 89.02 
2  Alok-Samir 6 14 14.25 79.73 . 3  Souvik-Pritam 83.01 
    Ajit-Shrikant 4 5.75 71.87 . 4  Rajeev-Himani 80.08 
3  Sapan-Subir 6 4 5.75 71.43 . 5  B-Pinakiramkrishna 80.04 
    Souvik-Pritam 14 14.25 68.76 . 6  Sandeep-Marianne 79.24 
4  Puneet-Pradeep 6 6 6.10 68.39 . 7  Anoop-Kajal 79.23 
    B-Pinakiramkrishna 15 13.90 66.14 . 8  Ajit-Shrikant 77.62 
5  Anoop-Kajal 6 14 14.25 64.98 . 9  Sapan-Subir 77.18 
    Ravichandran-Umesh 4 5.75 63.07 . 10  Kpmathur-Nksharma 75.22 
6  Jeroo-Bpuria 6 1 2.21 63.88 . 11  Puneet-Pradeep 74.49 
    Sandeep-Marianne 24 17.79 61.45 . 12  Satish-Sukrit 73.12 
7  Satish-Sukrit 6 10 11.90 61.22 . 13  Makarand-Ashok 71.98 
    Kamal-Asanyalsroy 6 8.10 60.41 . 14  Jkbhosale-Abhay 69.60 
8  Kpmathur-Nksharma 6 14 15.54 59.68 . 15  Ravichandran-Umesh 68.82 
    Rvasu-Abahulkar 0 4.46 58.80 . 16  Kamal-Asanyalsroy 68.51 
9  Makarand-Ashok 6 15 13.53 58.45 . 17  Jeroo-Bpuria 66.09 
    Sandeep-Natasha 7 6.47 58.04 . 18  Sandeep-Natasha 64.51 
10  Meenal-Taru 6 3 6.10 55.95 . 19  Jenish-Vinoth 63.56 
    Jkbhosale-Abhay 12 13.90 55.70 . 20  Rvasu-Abahulkar 63.26 
11  Puneet-Vijay 6 2 6.85 52.66 . 21  Meenal-Taru 62.05 
    Jenish-Vinoth 9 13.15 50.41 . 22  Priya-Bindiya 61.82 
12  Priya-Bindiya 6 13 13.15 48.67 . 23  Puneet-Vijay 59.51 
    Prakash-Wadia 6 6.85 46.53 . 24  Finton-Asarkar 57.76 
13  Rajesh-Rtripathi 6 15 11.46 45.43 . 25  Rajesh-Rtripathi 56.89 
    Parimal-Rupa 12 8.54 43.07 . 26  Prakash-Wadia 53.38 
14  Finton-Asarkar 6 32 15.54 42.22 . 27  Abhijit-Satyabrata 52.34 
    Mahapatra-Smiti 18 4.46 40.62 . 28  Parimal-Rupa 51.61 
15  Ssome-Suman 6 3 6.10 38.87 . 29  Sounak-Soumalya 48.68 
    Abhijit-Satyabrata 12 13.90 38.44 . 30  Mahapatra-Smiti 45.08 
16  Sounak-Soumalya 6 16 13.53 35.15 . 31  Ssome-Suman 44.97 
    Sanjit-Abhijit 8 6.47 33.41 . 32  Sanjit-Abhijit 39.88 
section C  -  session 6
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Bhabhesh-Navneet 6 4 5.41 90.78 . 1  Archie-Avimahadar 104.42 
    Archie-Avimahadar 15 14.59 89.83 . 2  Raman-Skrishnan 102.18 
2  Vinod-Dr.tanna 6 5 5.41 89.46 . 3  Geeta-Asha 98.65 
    Raman-Skrishnan 16 14.59 87.59 . 4  Bhabhesh-Navneet 96.19 
3  Arvind-Devang 6 6 10.50 83.77 . 5  Vinod-Dr.tanna 94.87 
    Shobha-M 5 9.50 82.07 . 6  Arvind-Devang 94.27 
4  Yvette-Asanzgiri 6 4 9.50 83.35 . 7  Yvette-Asanzgiri 92.85 
    Zahir-Jagdish 5 10.50 81.56 . 8  Rajendra-Dr.srinivas 92.27 
5  Geeta-Asha 6 26 17.99 80.66 . 9  Zahir-Jagdish 92.06 
    Sheelu-Moti 2 2.01 79.64 . 10  Shobha-M 91.57 
6  Rajendra-Dr.srinivas 6 9 11.90 80.37 . 11  Stanley-Ronald 89.82 
    Drchandra-Csmajumdar 5 8.10 78.15 . 12  Gajendra-Sksharma 86.46 
7  Lynn-Rahul 6 2 6.85 77.59 . 13  Vmlal-Phegde 86.26 
    Stanley-Ronald 9 13.15 76.67 . 14  Drchandra-Csmajumdar 86.25 
8  Vmlal-Phegde 6 8 10.00 76.26 . 15  Lynn-Rahul 84.44 
    Indira-Amita 8 10.00 73.65 . 16  Dr.subbarao-Suku 84.20 
9  Srinivas-Sgsurve 6 6 8.54 . . 17  Indira-Amita 83.65 
    Jagdish-Gulshan 9 11.46 71.35 . 18  Ashok-Spaggarwal 82.98 
10  Gajendra-Sksharma 6 16 14.25 72.21 . 19  Jagdish-Gulshan 82.81 
    Parag-Praneet 6 5.75 71.51 . 20  Srinivas-Sgsurve 81.95 
11  Shankaran-A.48s 6 1 6.85 69.98 . 21  Sheelu-Moti 81.65 
    Ashok-Spaggarwal 8 13.15 69.83 . 22  Sampath-Dilip 78.39 
12  Sjhaveri-A.46w 6 5 7.67 66.86 . 23  Guddi-Pradipa 77.65 
    Sampath-Dilip 10 12.33 66.06 . 24  Parag-Praneet 77.26 
13  Dr.subbarao-Suku 6 26 18.38 65.82 . 25  Shankaran-A.48s 76.83 
    Maneck-Hansotia 0 1.62 65.18 . 26  Kamlesh-Shankar 76.82 
14  Kamlesh-Shankar 6 14 11.90 64.92 . 27  Madhu-Pankaja 74.61 
    Gopal-Virendra 10 8.10 64.33 . 28  Sjhaveri-A.46w 74.53 
15  Guddi-Pradipa 6 17 14.25 63.40 . 29  Gopal-Virendra 72.43 
    Sbehuria-Sutanu 7 5.75 62.61 . 30  Sbehuria-Sutanu 68.36 
16  Madhu-Pankaja 6 9 12.33 62.28 . 31  Hemant-Dr.atul 67.86 
    Sbala-Vsubbarao 4 7.67 56.71 . 32  Uday-Mangala 67.37 
17  Anju-Anuradha 6 7 6.47 55.66 . 33  Maneck-Hansotia 66.80 
    Hemant-Dr.atul 15 13.53 54.33 . 34  Sbala-Vsubbarao 64.38 
18  Uday-Mangala 6 9 11.90 55.47 . 35  Anju-Anuradha 62.13 
    Devyani-Shobha 5 8.10 51.54 . 36  Minal-Niyati 61.13 
19  Pettam-Rani 6 1 6.10 52.57 . 37  Devyani-Shobha 59.64 
    Minal-Niyati 10 13.90 47.23 . 38  Pettam-Rani 58.67