section A  -  session 7
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Skbandopadhyay-Tcpant 6 3 3.62 93.66 . 1  Debashish-Swarnendu 100.40 
    Debashish-Swarnendu 20 16.38 84.02 . 2  Dr.-Amarjit 99.58 
2  Dr.-Amarjit 6 5 10.99 88.59 . 3  Ashok-Sumit 98.68 
    Leena-Bardhan 3 9.01 87.07 . 4  Skbandopadhyay-Tcpant 97.28 
3  Ashok-Sumit 6 15 13.90 84.78 . 5  Leena-Bardhan 96.08 
    Deven-Yogesh 6 6.10 82.98 . 6  Anbazhagan-Ravindran 93.54 
4  Anbazhagan-Ravindran 6 16 15.24 78.30 . 7  Deven-Yogesh 89.08 
    Raju-Ajay 3 4.76 77.11 . 8  Jaggy-Rajeshwar 87.30 
5  Arun-Subhashbadal 6 11 8.10 76.19 . 9  Uttam-Jmshah 86.86 
    Jaggy-Rajeshwar 15 11.90 75.40 . 10  Anal-Jitu 85.71 
6  Varsha-Ian 6 9 8.10 75.01 . 11  Arun-Subhashbadal 84.29 
    Uttam-Jmshah 13 11.90 74.96 . 12  Varsha-Ian 83.11 
7  Kssamant-Raagarwal 6 11 6.85 72.76 . 13  Prakash-Pcgupta 83.03 
    Anal-Jitu 18 13.15 72.56 . 14  Sunit-Keyzad 82.54 
8  Prakash-Pcgupta 6 13 11.46 71.57 . 15  Rv-Arvind 82.53 
    Daya-Dipak 10 8.54 69.21 . 16  Raju-Ajay 81.87 
9  Sunil-Abapatanil 6 4 8.54 68.84 . 17  Kssamant-Raagarwal 79.61 
    Sanjoy-Skiyengar 7 11.46 67.41 . 18  Sanjoy-Skiyengar 78.87 
10  Rv-Arvind 6 14 15.24 67.29 . 19  Daya-Dipak 77.75 
    Rsridharan-Dhakras 1 4.76 67.20 . 20  Sunil-Abapatanil 77.38 
11  Kaushik-Bseenivasagan 6 12 2.42 66.26 . 21  Dipak-Milind 75.97 
    Sunit-Keyzad 34 17.58 64.96 . 22  Vinay-Animesh 75.16 
12  Kaustubh-Aniket 6 4 5.75 62.75 . 23  Rsridharan-Dhakras 71.96 
    Dipak-Milind 14 14.25 61.72 . 24  Pramod-Bogale 69.50 
13  Vinay-Animesh 6 21 14.59 60.57 . 25  Kaushik-Bseenivasagan 68.68 
    Hema-Rahul 10 5.41 58.78 . 26  Kaustubh-Aniket 68.50 
14  Hemant-Debabrata 6 8 6.85 57.87 . 27  Vasanti-Vahalia 66.26 
    Pramod-Bogale 15 13.15 56.35 . 28  Hemant-Debabrata 64.72 
15  Snehasish-Subhashish 6 6 3.89 48.36 . 29  Hema-Rahul 64.19 
    Rajesh-Anantvikram 22 16.11 46.63 . 30  Rajesh-Anantvikram 62.74 
16  Vasanti-Vahalia 6 34 17.99 48.27 . 31  Snehasish-Subhashish 52.25 
    Alok-Sukamal 10 2.01 47.32 . 32  Alok-Sukamal 49.33 
section B  -  session 7
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Alok-Samir 6 5 7.67 93.98 . 1  Alok-Samir 101.65 
    Souvik-Pritam 10 12.33 83.01 . 2  Vijay-Tvramani 98.03 
2  Vijay-Tvramani 6 11 9.01 89.02 . 3  Souvik-Pritam 95.34 
    B-Pinakiramkrishna 13 10.99 80.04 . 4  Sandeep-Marianne 93.14 
3  Rajeev-Himani 6 3 6.10 80.08 . 5  B-Pinakiramkrishna 91.03 
    Sandeep-Marianne 12 13.90 79.24 . 6  Puneet-Pradeep 90.03 
4  Anoop-Kajal 6 14 10.00 79.23 . 7  Sapan-Subir 89.51 
    Ajit-Shrikant 14 10.00 77.62 . 8  Anoop-Kajal 89.23 
5  Sapan-Subir 6 17 12.33 77.18 . 9  Ajit-Shrikant 87.62 
    Kpmathur-Nksharma 12 7.67 75.22 . 10  Rajeev-Himani 86.18 
6  Puneet-Pradeep 6 16 15.54 74.49 . 11  Ravichandran-Umesh 85.20 
    Satish-Sukrit 2 4.46 73.12 . 12  Makarand-Ashok 83.44 
7  Makarand-Ashok 6 14 11.46 71.98 . 13  Kpmathur-Nksharma 82.89 
    Kamal-Asanyalsroy 11 8.54 68.51 . 14  Sandeep-Natasha 78.76 
8  Jkbhosale-Abhay 6 7 3.62 69.60 . 15  Satish-Sukrit 77.58 
    Ravichandran-Umesh 24 16.38 68.82 . 16  Jenish-Vinoth 77.09 
9  Jeroo-Bpuria 6 5 5.75 66.09 . 17  Kamal-Asanyalsroy 77.05 
    Sandeep-Natasha 15 14.25 64.51 . 18  Priya-Bindiya 74.97 
10  Jenish-Vinoth 6 19 13.53 63.56 . 19  Jkbhosale-Abhay 73.22 
    Meenal-Taru 11 6.47 62.05 . 20  Jeroo-Bpuria 71.84 
11  Rvasu-Abahulkar 6 11 6.85 63.26 . 21  Finton-Asarkar 71.29 
    Priya-Bindiya 18 13.15 61.82 . 22  Rvasu-Abahulkar 70.11 
12  Puneet-Vijay 6 5 6.47 59.51 . 23  Meenal-Taru 68.52 
    Finton-Asarkar 13 13.53 57.76 . 24  Rajesh-Rtripathi 66.89 
13  Rajesh-Rtripathi 0.6 0 10.00 56.89 . 25  Puneet-Vijay 65.98 
    Prakash-Wadia 0 10.00 53.38 . 26  Sounak-Soumalya 65.06 
14  Abhijit-Satyabrata 6 4 7.25 52.34 . 27  Parimal-Rupa 64.36 
    Parimal-Rupa 10 12.75 51.61 . 28  Prakash-Wadia 63.38 
15  Sounak-Soumalya 6 23 16.38 48.68 . 29  Abhijit-Satyabrata 59.59 
    Mahapatra-Smiti 6 3.62 45.08 . 30  Ssome-Suman 53.98 
16  Ssome-Suman 6 15 9.01 44.97 . 31  Sanjit-Abhijit 50.87 
    Sanjit-Abhijit 17 10.99 39.88 . 32  Mahapatra-Smiti 48.70 
section C  -  session 7
tbl  North/South
    East/West
cmp Imps V p s prev direc rk  p a i r t o t 
1  Archie-Avimahadar 6 15 14.59 104.42 . 1  Archie-Avimahadar 119.01 
    Raman-Skrishnan 4 5.41 102.18 . 2  Bhabhesh-Navneet 113.77 
2  Geeta-Asha 6 5 7.25 98.65 . 3  Shobha-M 108.92 
    Arvind-Devang 11 12.75 94.27 . 4  Raman-Skrishnan 107.59 
3  Bhabhesh-Navneet 6 24 17.58 96.19 . 5  Arvind-Devang 107.02 
    Vinod-Dr.tanna 2 2.42 94.87 . 6  Stanley-Ronald 105.93 
4  Yvette-Asanzgiri 6 12 12.75 92.85 . 7  Geeta-Asha 105.90 
    Rajendra-Dr.srinivas 6 7.25 92.27 . 8  Yvette-Asanzgiri 105.60 
5  Zahir-Jagdish 6 4 2.65 92.06 . 9  Vmlal-Phegde 101.80 
    Shobha-M 25 17.35 91.57 . 10  Rajendra-Dr.srinivas 99.52 
6  Stanley-Ronald 6 19 16.11 89.82 . 11  Vinod-Dr.tanna 97.29 
    Gajendra-Sksharma 3 3.89 86.46 . 12  Indira-Amita 96.80 
7  Vmlal-Phegde 6 18 15.54 86.26 . 13  Sheelu-Moti 96.24 
    Drchandra-Csmajumdar 4 4.46 86.25 . 14  Zahir-Jagdish 94.71 
8  Lynn-Rahul 6 18 9.50 84.44 . 15  Lynn-Rahul 93.94 
    Ashok-Spaggarwal 19 10.50 82.98 . 16  Parag-Praneet 93.90 
9  Dr.subbarao-Suku 6 4 6.85 84.20 . 17  Ashok-Spaggarwal 93.48 
    Indira-Amita 11 13.15 83.65 . 18  Srinivas-Sgsurve 92.94 
10  Jagdish-Gulshan 6 5 5.41 82.81 . 19  Sjhaveri-A.46w 92.72 
    Sheelu-Moti 16 14.59 81.65 . 20  Dr.subbarao-Suku 91.05 
11  Srinivas-Sgsurve 6 20 10.99 . . 21  Shankaran-A.48s 90.73 
    Sampath-Dilip 18 9.01 78.39 . 22  Drchandra-Csmajumdar 90.71 
12  Guddi-Pradipa 6 3 3.36 77.65 . 23  Gajendra-Sksharma 90.35 
    Parag-Praneet 21 16.64 77.26 . 24  Jagdish-Gulshan 88.22 
13  Shankaran-A.48s 6 17 13.90 76.83 . 25  Sampath-Dilip 87.40 
    Kamlesh-Shankar 8 6.10 76.82 . 26  Kamlesh-Shankar 82.92 
14  Madhu-Pankaja 6 0 1.81 74.61 . 27  Maneck-Hansotia 82.63 
    Sjhaveri-A.46w 25 18.19 74.53 . 28  Guddi-Pradipa 81.01 
15  Gopal-Virendra 6 13 7.67 72.43 . 29  Sbehuria-Sutanu 80.69 
    Sbehuria-Sutanu 18 12.33 68.36 . 30  Uday-Mangala 80.52 
16  Hemant-Dr.atul 6 9 8.54 67.86 . 31  Gopal-Virendra 80.10 
    Sbala-Vsubbarao 12 11.46 64.38 . 32  Madhu-Pankaja 76.42 
17  Uday-Mangala 6 17 13.15 67.37 . 33  Hemant-Dr.atul 76.40 
    Pettam-Rani 10 6.85 58.67 . 34  Sbala-Vsubbarao 75.84 
18  Maneck-Hansotia 6 17 15.83 66.80 . 35  Anju-Anuradha 73.12 
    Minal-Niyati 2 4.17 61.13 . 36  Devyani-Shobha 68.65 
19  Anju-Anuradha 6 6 10.99 62.13 . 37  Pettam-Rani 65.52 
    Devyani-Shobha 4 9.01 59.64 . 38  Minal-Niyati 65.30